De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeRaadgevingen › JobYourself Brussels
JobYourself Brussels, een activiteiten coöperatieve tot uw dienst

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction,  stelt JobYourself Brussels u verschillende diensten en activiteiten aan binnen de Ateliers des Tanneurs om het ondernemerschap van zijn geheimen te ontdoen en het te stimuleren.

Voor wie ?

De werkzoekenden van Brussel-Stad*, ingeschreven in de werkloosheid of in het OCMW, die wensen :

  • meer te weten te komen over de realiteiten van een ondernemer in Brussel,
  •  de stand van zaken op te maken over hun ondernemerspotentieel, vertrekkend vanuit hun bagage aan vaardigheden,
  • en/of hun zin te concretiseren om zich als ondernemer te lanceren in het beveiligde kader van een activiteitencoöperatie.

*Gedomicilieerd binnen de omtrek Jonction of die daar hun activiteit wensen te creëren. Voor meer uitgebreide inlichtingen: neem contact met ons op!

Sensibilisering tot het ondernemerschap

Hebt u er al aan gedacht om uw eigen werkgelegenheid te creëren? Kom uw potentiële mogelijkheden ontdekken dank zij het activiteitenprogramma “Ik wil mijn leven een boost geven!”.  

« Wanneer men er aan denkt om zelfstandige te worden of zijn eigen job te creëren, stellen er zich heel wat vragen, er kunnen twijfels opduiken of hindernissen. « Mijn leven boosten ! » is de gelegenheid om antwoorden op deze vragen te vinden, met anderen aan uitwisseling te doen, om uit te vissen wat er al dan niet mogelijk is … »

Concreet gezien omvat dit programma (dat verschillende keren per jaar georganiseerd wordt) drie gratis activiteiten:

1. Een animatie dag rond een spel

De deelnemers plaatsen zich in een situatie om hun eigen onderneming op te richten, en ontdekken op die manier de verschillende facetten voor het opzetten van een project.

  • op dinsdag 26 januari(9u30-16u30)
  • op dinsdag 19 april  (9u30-16u30)
  • op dinsdag 20 september  (9u30-16u30)

2. Een opleiding van 8 dagen om concreet zijn ondernemerschapsgedragingen en vaardigheden te ontwikkelen

De bedoeling van deze opleiding is het aanleren van het opstellen van een Business Plan, dat voor een jury zal voorgesteld worden tijdens de laatste dag van de certificering.

  • van 17 februari tot 11 maart, op woensdagen en vrijdagen (9u00-17u00)
  • van 18 mei tot 10 juni, op woensdagen en vrijdagen (9u00-17u00)
  • van  5 tot 28 oktober, op woensdagen en vrijdagen (9u00-17u00)

3. Een individuele coaching

Een gepersonaliseerde begeleiding met een ondernemerschaps coach om van het idee een project te maken en de verschillende stappen op te helderen om vooruit te komen.  Op afspraak.

Voorbereiding tot het zelf scheppen van een onderneming

De voorbereidingsfase komt neer op de nodige tijd voor het opstarten van uw project, er een naam voor te vinden, een logo, een zichtbare identiteit, enz…
Vervolgens zult u uw communicatie instrumenten ontwikkelen, zult u een prospectieplan opstellen en zult u een financieel plan definiëren.
U zult dan kunnen beginnen met het prospecteren van uw toekomstige klanten.

Tijdens deze essentiële voorbereidingsfase stelt JobYourself u een collectieve begeleiding voor (collectieve coaching en ondersteuningsgroep) evenals een individuele begeleiding, aangepast aan de specificiteiten van uw project en van uw behoeften.  

Volgende data voor de collectieve coaching : nog te preciseren

Test

JobYourself stelt u voor om uw project concreet uit te testen

Als uw project dan eenmaal goed voorbereid en rijp is, zult u uw activiteit gedurende 18 maanden kunnen uittesten mits het gebruiken van het ondernemersnummer/BTW van de coöperatieve, om uw project of uw dienst te produceren en te verkopen, en op die manier te factureren en geld te genereren dank zij uw activiteit, waarbij u uw uitkeringen behoudt.  

Tijdens deze periode wordt er een individuele begeleiding verzekerd door een coach-mentor van JobYourself. Deze gepersonaliseerde opvolging is voornamelijk gericht op de financiële evolutie van uw project en de winstgevendheid ervan.

Contact

Walid Aissaoui
Projectbeheerder
« Laten we samen ondernemen »
GSM : 0465/613.013
Email : jonction@jyb.be
Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat, 60A- 1000 Brussel (woensdag en donderdag)