De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeContact › Team
Een dynamisch en professioneel team luistert naar u

Een bedrijvencentrum is een plaats waar geleefd wordt. Het dient beheerd te worden, geanimeerd, gedynamiseerd door competente mensen. Deze laatsten, die in het “beheerscentrum” samengebracht zijn, onthalen u, geven u raad en organiseren de dagelijkse gang van zaken om u toe te laten in de beste omstandigheden te kunnen werken.

 

Ronald De Greef
Directeur
Ronald.Degreef@AteliersdesTanneurs.be
 
Dominique Tytgat
Directie attaché
dominique.tytgat@AteliersDesTanneurs.be
 
Basak.Unlukoc
Administratief Assistent
Basak.Unlukoc@AteliersDesTanneurs.be
 
Events
Events@AteliersDesTanneurs.be
 
Philippe van Gijsegem
Logistiek en onderhoud van de gebouwen
philippe.vangijsegem@AteliersDesTanneurs.be
 
Diaporama: 
Een dynamisch en professioneel team luistert naar u
Een dynamisch en professioneel team luistert naar u
Een dynamisch en professioneel team luistert naar u