De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

Home › Raadgevingen
Raadgevingen op maat bij de oprichting
U wenst zich als zelfstandige te vestigen of uw bedrijf op te richten? De Ateliers des Tanneurs werken nauw samen met het Lokale Economie Loket (LEL) van de Stad Brussel en met de Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid van het OCMW van Brussel.

 

Lokale Economie Loket

Informatiesessies

Elke woensdag worden er informatiesessies ingericht.

Permanentie raadgevingen in de Ateliers des Tanneurs

Alle woensdagen en donderdagen van 8 u 30 tot 16 uur (op afspraak).

infocrea@ateliersdestanneurs.be

Incubatieruimte

U bereidt uw project voor in een stimulerende omgeving. Er staan werkposten ter beschikking in onze open space.

 

info@gelbru.be

http://www.lel-brussels.be

 

Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid, project van het OCMW van Brussel

De cel Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid van het OCMW van Brussel is gehuisvest in de Ateliers des Tanneurs. Ze biedt informatie aan, raadgevingen en begeleiding, en richt zich meer bepaald tot de rechthebbenden van het OCMW die zich als zelfstandige wensen te vestigen.

 

"Laten we samen ondernemen" – Duurzaam Wijkcontract Jonction

In het kader van het duurzaam Wijkcontract Jonction, is het project « Laten we samen ondernemen » gericht op het creëren, binnen de Ateliers des Tanneurs, van eenplaatselijk platform voor sensibilisering tot het ondernemerschap en tot het zelf scheppen van werkgelegenheid, in samenwerking met JobYourself (www.jyb.be).

Dit project wil de gelegenheid zijn om synergiën op te zetten en bruggen te bouwen

Sensibilisering tot het ondernemerschap

Hebt u er al eens aan gedacht om uw eigen werkgelegenheid te scheppen ? Kom, via drie gratis activiteiten, onze potentiële mogelijkheden ontdekken ! U zult nog meer inlichtingen terugvinden op het programma « Ik wil mijn leven een boost geven !

Voorbereiding tot het zelf scheppen van een onderneming

De voorbereidingsfase komt neer op de nodige tijd voor het opstarten van uw project, er een naam voor te vinden, een logo, een zichtbare identiteit, enz…
Vervolgens zult u uw communicatie instrumenten ontwikkelen, zult u een prospectieplan opstellen en zult u een financieel plan definiëren.
U zult dan kunnen beginnen met het prospecteren van uw toekomstige klanten.
Er wordt u een collectieve en individuele begeleiding aangeboden door JobYourself.

Test

Als uw project dan eenmaal goed voorbereid en rijp is, dan zult u uw activiteit gedurende 18 maanden kunnen uittesten op de markt, en dit op volstrekt veilige wijze binnen de activiteitencoöperaties van JobYourself, terwijl u van uw uitkeringen blijft genieten. Voor meer info

Contact

Walid Aissaoui
Projectbeheerder
« Laten we samen ondernemen »
GSM : 0465/613.013
Email : jonction@jyb.be
Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat, 60A- 1000 Brussel (woensdag en donderdag)