De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomePartners › Aandeelhouders en subsidiërende besturen
Institutionele medespelers ten dienste van de plaatselijke ontwikkeling
De Ateliers des Tanneurs zagen het licht dank zij de technische en financiële ondersteuning van openbare besturen en van zijn verscheidene partners.

 

 

 

  • De Ateliers des Tanneurs zijn vooreerst een initiatief van Yvan MAYEUR,  toen Voorzitter van het OCMW van Brussel. Het OCMW van Brussel heeft het gebouw aangekocht, het laten klasseren en laten renoveren.
  • Anderzijds heeft het bedrijvencentrum vorm kunnen krijgen dank zij de financiering Doelstelling 2 van de Europese structuurfondsen, zowel op het vlak van investeringskosten als van werkingskosten.
  • BRUSOC, filiaal van de GIMB die de sociale en plaatselijke economie financiert, Citydev en de Stad Brussel zijn partners van de Ateliers des Tanneurs.
  • Het bedrijvencentrum geniet eveneens van de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.