De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

Home › Synergieën
Een stimulerende omgeving als ontwikkelingsvector

U hebt geen zin om geïsoleerd te blijven maar u wilt ervaringen delen en aan uitwisseling doen met andere ondernemers …

De Ateliers des Tanneurs stellen ook een volledig netwerk van partners tot uw beschikking. Ze bevorderen de synergieën tussen ondernemers en geven uw project meer uitstraling.

 

Een stimulerende uitwisselingsbron

Het uitwisselen en het delen van ervaringen schept rijkdom, synergie, vernieuwing.

Een platform dat een luisterend oor biedt en raad geeft en dat steunt op een uitgebreid netwerk

Uitwisselingen met de teamleden of in contact gebracht worden met anderen, die zich allemaal dicht in de buurt bevinden.

Er worden raadgevingen en coaching aangeboden aan de ondernemers die wensen begeleid te worden op het vlak van marketing, handel, financiën of human ressources...(meer over onze diensten)

Het is ook mogelijk om een beroep te doen op externe bevoegdheden voor meer precieze en meer doelgerichte raadgevingen. De Ateliers des Tanneurs beschikken over een uitgebreide adressenlijst.

Een toegangsweg bij uitstek naar de financieringsbronnen toe

De Ateliers des Tanneurs maken deel uit van het Brusselse netwerk van openbare bedrijvencentra.

Daardoor hebben ze heel nauwe banden kunnen smeden met alle institutionele actoren die zich rondom het opstarten van ondernemingen en hun ontwikkeling bewegen. Ze zijn dus een plek bij uitstek om contactpersonen te vinden en naar de actoren op het gebied van financiering te stappen of naar de steun in het Brussels Gewest.