De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeGebouw › Financiering
Financiering : een paar ijkpunten

De volledige kostprijs van de herstructureringsoperatie van het complex bedraagt 27.500.000,00 €. Dit omvat de aankoop van de gebouwen, de renoveringswerkzaamheden en de restauratie.

 

Deze herstructurering werd voornamelijk gerealiseerd dank zij de financiële steun van verscheidene institutionele actoren:

 

 

Wijnpaleis Merchie-Pède

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Monumenten en Landschappen

1.700.000 € 3.000.000 €

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest-Doelstelling 2 Programma

   

EFRO :    2.100.000 €

Gewest  :
1.750.000 €
 

Federale Overheid - Samenwerkingakkoord Beliris     

2.600.000 €  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Stadsvernieuwing   

  2.100.000 €

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en OCMW van Brussel, Wijk Contract "Tanneurs"

Hoek gebouw Spiegel-Tanneurs, Gebouw Spiegel en Merchie-Pède 
  1.500.000€