De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeGebouw › Historiek
Een gebouwenmozaïek die dateert uit een welvarende tijd

Het bedrijvencentrum is gevestigd in het Wijnpaleis en Merchie-Pède, een gebouwenmozaïek die gebouwd werd tussen het einde van de 19e eeuw en 1930, voorheen bestemd voor wijnhandel en textielwarenhuizen, beide representatief voor de handelsactiviteit van de wijk, die heel welvarend was in de vorige eeuw.


Het Wijnpaleis: van familiebedrijf tot internationale onderneming

Het architecturale complex dat wij vandaag kennen, dat in grote mate sinds 2001 geklasseerd is, is het resultaat van talrijke omvormingen van het oorspronkelijke gebouw dat dateert uit 1892.

Het is in die tijd dat Ernest Catteau, eigenaar van de etablissementen Brias en Compagnie de gebouwen aankoopt van de industriële bakkerij die gelegen is in de Huidevettersstraat nr. 60.

Hij gaat over tot de reconstructie van opslagplaatsen binnenin het blok (achterste ateliers die vandaag nog altijd bestaan) en van een handelspand aan de straatzijde. Hij specialiseert zich dan vervolgens in “wijnen en likeuren”.

Een prachtige Art Nouveau gevel

Architect F. Symons zal belast worden met het ontwerpen van een gebouw waarvan de gevel de rol dient te vervullen van echte publiciteitsondersteuning voor de onderneming. De gevel in Art Nouveau stijl is verlucht met sgraffiti sierelementen die door Géo Ponction gerealiseerd werden. Ze evoceren de grote Europese wijncentra.

Kort voor de oorlog wordt de onderneming omgedoopt in « Wijnpaleis ». Na 1945 zal de handel uitgebaat worden door de familie de Prins, die hem tot bloei brengt tot aan de delocalisering in het begin van de jaren negentig.

De twee grote hallen, gelegen binnenin het blok, werden gebouwd in 1902, bij de eerste grote uitbreiding van de warenhuizen “Merchie-Pède”, die oorspronkelijk gespecialiseerd waren in de verkoop van weefsels.

De warenhuizen Merchie-Pède: een bij uitstek familiale handelszaak

In 1898 verwerft de familie Merchie-Pède het gebouw, gelegen op het nr. 54 van de Huidevettersstraat, om daar een nieuwe winkel te bouwen, ontworpen door architect François Timmermans, met de bedoeling een groothandel in textielwaren op te starten.

Gespecialiseerd in het bouwen van burgerhuizen in neorenaissance stijl, zal François Timmermans een meer klassieke gevel voorstellen voor het toekomstige complex Merchie-Pède. De gevel, die als publicitair uithangbord moest dienen, bevatte nochtans nogal wat sierelementen.

Er werden verscheidene werkzaamheden ondernomen in de jaren die volgden. In 1902 besloot de familie om het achterste gedeelte van het gebouw te verlengen om te kunnen genieten van lange galerijen met een grote lichtinval.

Welvaart en uitbreiding

Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog breidt het gebouw uit met het toevoegen van de twee huizen die langs beide zijden van het gebouw gelegen zijn. Vervolgens worden er grote werkzaamheden op stapel gezet. Er wordt een aanzienlijk gebouw neergezet op de hoek van de Huidevettersstraat en de Spiegelstraat. Het complex wordt ingebed in de gebouwen en de terreinen van Brias&Co (voormalig Wijnpaleis).

De evolutie van de warenhuizen Merchie-Pède is gelijkaardig aan die van andere grote warenhuizen, zoals de Innovation en de Bon Marché. Het gebouw zal nog verscheidene uitbreidingen kennen. De activiteiten bloeien en een restaurant-tearoom zal zijn deuren openen in de voormalige Theesalons.

De familiezaak zal wegkwijnen na de tweede wereldoorlog, wat tot haar vereffening zal leiden in 1958. De grote warenhuizen verdwijnen, terwijl het Merchie-Pède complex nog enkele jaren zal verder bestaan. Het gebouw zal vervolgens gedurende verscheidene jaren onbezet blijven, tot het OCMW van Brussel het in 1996 aankoopt.

En vandaag een multifunctioneel programma

De Ateliers des Tanneurs, als centrum voor plaatselijke economie, hebben een groot gedeelte van de lokalen voorbestemd om er bedrijven in onder te brengen en plaatselijke werkgelegenheid te scheppen. Een restaurant opende er zijn deuren en de commerciële oppervlakten hebben hun bestemming gevonden. Er werden woningen gerenoveerd in de voormalige warenhuizen Merchie-Pède. Deze verschaffen ook onderdak aan een sociale antenne van het OCMW en aan een polyvalente zaal.