De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeGebouw › Renovatie
Een renovatie die het architecturale patrimonium eerbiedigt
Het samengestelde architecturale complex dat gevormd wordt door het Wijnpaleis en Merchie-Pède werd gerenoveerd door architect Christophe Gillis van het bureau OZON Architecture  cvba. Deze uitgebreide renovatie heeft geleid tot de ontwikkeling van drie aanvullende functies in dit gedeelte van het blok: woningen, het sociale en het economische aspect.

Van de start van de werkzaamheden tot het realiseren van het project

In 1996 

Het OCMW van Brussel koopt het Wijnpaleis en de aanpalende gebouwen, de warenhuizen Merchie-Pède.

Er wordt een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de renovatie van dit complex in 1998, die door het architectuurbureau Gillis-Ozon behaald wordt.

In maart 2001

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om de gevels en de meest merkwaardige architecturale gedeelten van het complex te klasseren.

Eind 2002

De werkzaamheden gaan officieel van start. Dit belangrijke project speelt zich af in twee fasen, waarvan de eerste de renovatie van het voormalige Wijnpaleis is, om daar het huidige bedrijvencentrum de Ateliers des Tanneurs in onder te brengen. De tweede heeft betrekking op de renovatie van de voormalige warenhuizen Merchie-Pède, samengesteld uit handelszaken op het gelijkvloers, woningen op de verdiepingen, productieruimtes en polyvalente zalen in de voormalige hallen.

Historisch patrimonium en hedendaagse behoeften

De algemene reorganisatie van het gebouw diende de patrimoniale rijkdom van het gebouw te eerbiedigen, en het daarbij aan te passen aan de gebruiksbehoeften van de toekomstige gebruikers.

De projectauteurs hebben er zorg voor gedragen om zo goed mogelijk de ruimtelijke kwaliteiten van de historische gebouwen en van hun symbolische waarde te eerbiedigen. Vanaf zijn eerste voorstel, ter gelegenheid van de architectuurwedstrijd in 1998, heeft het architecturale project zodoende vier opties als drijvende kracht ontwikkeld:

Naar waarde schatten van het industriële patrimonium

Het architecturale geheel van dit nijverheidspand omvat ruimtes van verschillende aard. De herbestemming van elk daarvan diende in samenhang en harmonie te zijn met de oorspronkelijke bestemming. Bijvoorbeeld, de inplanting in de ruimtes van het industriële patrimonium (de grote glazen hallen) van verzamel- en uitwisselingsruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. En op dezelfde manier: de inplanting van ateliers, productieruimtes in de voormalige handelsruimtes, ruimtes voor de administratie, bottelen en/of opslag.

 

 

 

 

 

 

   

Verluchting van de site

De volledige binnenzijde van het blok dat door het Wijnpaleis ingenomen werd, was volgebouwd. Het project heeft de voorkeur gegeven aan de optie tot doen heropleven van de site via het creëren van binnenplaatsen. De toegangen van ieder atelier geven daarop uit, zodat de synergie tussen de verscheidene aanwezige activiteiten op de site bevoorrecht wordt. Het creëren van de binnenplaatsen heeft het voor iedere beroepsentiteit mogelijk gemaakt om te genieten van het zonlicht en een rechtstreekse toegang te hebben naar buiten toe (lucht). De binnenplaatsen, die rechtstreeks van op straat zichtbaar zijn, vormen een verbinding tussen het bedrijvencentrum en de onmiddellijke omgeving.

Stedelijke mix

De rijkdom van het programma dat door het OCMW van Brussel nagestreefd werd, berust op een mix van functies (woningen, kantoren, productiewerkhuizen, brasserie-restaurant). De doelstelling voor de herbestemming van het Wijnpaleis bestaat erin, deze verschillende roepingen samen te brengen rond grote patrimoniale ruimtes, allemaal rechtstreeks toegankelijk via de binnenplaatsen.

Samenspraak tussen het oude patrimonium en de hedendaagse architectuur

De zeer “hedendaagse” interventies, die gerealiseerd werden in het kader van de renovatie van de site, beoogden stuk voor stuk een houding van complementariteit en tot zijn recht laten komen van het patrimonium. De doelstelling was om een evolutie van het gebouw toe te laten, zonder er de oude sporen van uit te wissen.

Contact

OZON Architecture cvba - Nestor De Tièrestraat 58 in 1030 Brussel -
tel.02.513.83.58 - Fax.02.512.04.23 -  ozon@skynet.be.

 

Foto’s : © St. Lagasse - Fotograaf / Sofam