De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeVoorstelling › Wie zijn wij ?
Het bedrijvencentrum, Les Ateliers de Tanneurs
Het bedrijvencentrum « Les Ateliers des Tanneurs » maakt deel uit van Brucenter.
De Naamloze Vennootschap Bedrijvencentrum Les Ateliers de Tanneurs beheert het bedrijvencentrum

 

De N.V. Bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs werd in September  2012 opgericht door 2 aandeelhouders

 • De naamloze vennootschap Brussels Business Hubs, 99 aandelen
 • De naamloze vennootschap « Brusoc », 1 aandeel

De vennootschap draagt het ondernemingsnummer  0848.608.557

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld uit 14 beheerders die door de algemene vergadering verkozen worden op voorstel van Brussels Business Hubs.

 • Dhr. Yvan MAYEUR,
 • Dhr. Serge VILAIN
 • Dhr. Adrien BARTHELEMY
 • Mevr. Julie FISZMAN
 • Mevr. Emmanuelle HALABI
 • Mevr. Ruth LEMMENS
 • Mevr. Pascale PERAITA 
 • Monsieur Henri SIMONS
 • Monsieur Philippe  VAN MUYLDER
 • Mevr. Francine WERTH
 • Dhr. David WEYTSMAN
 • De n.v. « B2E », vertegenwoordigd door Dhr. Dimitri Yernault
 • De n.v. « G.I.M.V. », vertegenwoordigd door Mevr. Barbara Roose,
 • De n.v. « Brusoc », vertegenwoordigd door Dhr. Hamed Ben Abdelhadi,

De Raad van Bestuur heeft een comité samengesteld voor het operationeel beheer, dat het dagelijkse beheer van de onderneming op zich neemt.

Dit comité is samengesteld uit de voorzitter, de afgevaardigde beheerder en de directeur.

De Raad van Bestuur heeft aan de directeur de bevoegdheid toegekend om de onderneming te verbinden ten overstaan van haar klanten.

De algemene vergadering heeft het mandaat van commissaris toevertrouwd aan het kabinet van bedrijfsrevisoren « Leboutte, Mouhib& Co ».