De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

HomeVoorstelling › Onze opdrachten
Een dynamische speler met verantwoordelijkheidszin in het hart van de stad

De Ateliers des Tanneurs zijn op stevige grondvesten gebouwd: stedelijke heropleving, socio-professionele inschakeling, eerbied voor ethische en burgerlijke waarden.

De Ateliers des Tanneurs beschouwen zichzelf als medespeler bij het vinden van oplossingen voor sociale en milieuproblemen.

Stedelijke heropleving

Door het doen aankopen, klasseren en renoveren van het complex van het voormalige Wijnpaleis en de warenhuizen Merchie-Pède, die daarna de Ateliers des Tanneurs geworden zijn, verleent  Yvan MAYEUR, toen Voorzitter van het OCMW van Brussel, zijn volle medewerking aan de heropleving van de Marollenwijk.

Socio-professionele inschakeling

Het is de doelstelling van het bedrijvencentrum om plaatselijk economische activiteiten op te bouwen en werkgelegenheid te scheppen. Door zich in de Ateliers des Tanneurs in te planten en van zeer competitieve tarieven te genieten, verbinden de gehuisveste bedrijven zich ertoe om werkgelegenheid te scheppen en mensen op te leiden die in de wijk wonen of die genieten van de maatschappelijke hulp van het OCMW van Brussel.

Promoten van ethische en verantwoordelijkheidswaarden

De Ateliers des Tanneurs wensen een economie te ontwikkelen die verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en steunen dan ook het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bedrijven, evenals “Brussel Label” bij de gehuisveste bedrijven.